Baggrund og info  Læs sidste NYT  Se 4 tilfældige billeder  Se de nyeste billeder  Hvem bruger arkivet?  Oversigt / arkiv sitemap  Se antal i kategorier  Se slideshow  Læs regler!  Søg i databasen
 Fotografer  Faste fotografer (Profiler)  Vejledning til fotografer (pdf)
 Kontakt  Gæstebog  Bruger afstemning  Anmeld fejl  Rapporter
 Link til os/Anbefal  Støt foto-arkiv.dk  Gratis brevkort
 Forside  1024x768  1280x1024  1280x800  1500x1200  1500x1024  1600x1200


Vi respekterer professionelle fotografers arbejde og værner om ophavsretten.

Derfor er der regler, der skal følges

Som hovedregel:
Billederne i fotoarkivet udlånes gratis til nonprofit ikke kommercielle projekter, der ikke har mulighed for at skaffe midler til billedmateriale. F.eks. Studerende, undervisere, projekter med frivillige...
Større organisationer, virksomheder, forretningsdrivende, andre kommerciellle formål: Se nederst.

Før du kopierer, skal du læse, godkende og derefter opfylde disse regler for brug af billederne!


(Images on this website are protected by copyright. The name of the photographer must follow the image. Only for non-profit projects. No commercial use. Contact me to be sure how it works!)

Dette skal du: (gælder alle)

1. Notér fotografens navn under billedet du vil kopiere, hvis dette er angivet.

2. Når du så gengiver billedet skriver du dette:
   Foto: © Fornavn Efternavn, og foto-arkiv.dk (husk bindestregen)

   Dette skal stå tydeligt ved billedet, så der ikke et tvivl om, hvem der har taget billedet
   samt hvor det kommer fra - og at det ikke må kopieres eller videredistribueres.
   Se eksempel nederst på siden
   Ved artikler er det i orden, at dette er nævnt i selve artiklen, som man ofte ser det med forfatter.
   (Hvis du ikke finder fotografnavn under billedet, skriver du blot - Foto: foto-arkiv.dk ©

3. Du skal altså sørge for, at oplysningerne om kilden og ophavret altid følger billedet!

4. Du må beskære billederne - dog max. skære 30% af billedet væk uden at spørge.
   Vil du bearbejde billederne yderligere, så send en mail med det bearbejdede billede,
   og beskriv, hvad det skal bruges til.
   Hvis det er til en hjemmeside så send også et link. Du vil i mange tilfælde få ok. Vi vil generelt altid gerne se vores billeder i brug.

(Billederne må desuden kun benyttes til lovlige og ikke racistiske eller andre krænkende formål.)
© Gitte Lauritsen
www.foto-arkiv.dk


Du må IKKE:
- give billederne videre til andre.
- opfordre andre til at kopiere billederne fra dig. Hverken direkte eller indirekte.
- sælge billeder fra foto-arkiv.dk. Hverken direkte eller indirekte.
- gengive billederne uden kildeoplysninger (som beskrevet herover).

Finder vi eksempler på misbrug - altså hvor reglerne ikke er overholdt - så kan vi sagsøge i følge loven om ophavsret.
Vi vil altid reagere omgående, hvis vi oplever eksempler på fejltolkning af reglerne vedr. gengivelse.
Hvis nogle utilsigtet kommer til at lave fejl, vil de blive gjort opmærksom på dette, og vi forventer derefter at eventuelle fejl udbedres.


Ved tryksager som medlemsblade, foldere og lign. vil vi gerne, at I vil gøre jer den ulejlighed at sende os et eksemplar! Skriv for adressen.


» Gå til arkivet
» Gå til forsiden

Læs også: Om foto-arkiv.dk - baggrund og formålRegler for større organisationer, virksomheder, forretningsdrivende og kommercielt brug:

foto-arkiv.dk er som hovedregel for non-profit projekter. Foreninger, organisationer, virksomheder, forretningsdrivende og lign. med en vis omsætning eller forventet indtægt samt projekter med mulighed for at søge om midler til billedmateriale, må som udgangspunkt ikke benytte billeder fra foto-arkiv.dk uden beregning.

Der kan være undtagelser så - Kontakt foto-arkiv.dk om de konkrete betingelser.

Offentlige institutioner som kommuner, regioner o.l. regnes ikke på forhånd som gratister, men vil vi gerne tage stilling til det konkrete projekt.

Henvendelser er altid meget velkomne.

Det er muligt, at betale for brug af et billede. Fotografen sætter prisen
Nogle af fotograferne på foto-arkiv.dk tager det samme, som professionelle fotografer, fordi de har professionel status.
Der skal stadig/altid krediteres med © fotografnavn samt foto-arkiv.dk!

Vi er hele tiden opmærksomme på, ikke at blive konkurrent til professionelle fotografers virksomhed. Det er vores hensigt, at de ikke kan mærke, at denne side eksisterer. Læs også: Om arkivet

Hvis der er interesse for at se tariffen for pressefotografer og billedbureauer, kan div. priser hentes her: www.journalistforbundet.dk/sw1892.asp
(http://www.journalistforbundet.dk/graphics/pjecer/Pressefotografer/Et_oejebliksbillede.doc)

Skriv til foto-arkiv.dk, hvis du/I er interesseret i at benytte vores billeder.
Vi vil gerne have at vide hvem du/I er samt en beskrivelse af, hvad billedet skal bruges til.
Skal et billede trykkes, vil vi gerne vide oplag/antal.
(Der betales for at benytte et eller flere billeder én gang til det nævnte formål.)


  Til top

  Læs evt. også: Om foto-arkiv.dk - baggrund og formål

  Gå til forsiden


Eksempler:

SR-bistand's medlemsblad
Fra SR-bistand's medlemsblad.


Dansk Selskab for Akutmedicin (www.akutmedicin.org). Se eksempel


Et eksempel fra en hjemmeside:

erhvervsguide.socialfonden.net
Fra hjemmesiden: www.erhvervsguide.socialfonden.net

Tilbage til vejledningen


Læs også: Om foto-arkiv.dk - baggrund og formålfoto-arkiv.dk · © fra 2005 - 2019
Regler for brug af billeder

:: Skriv/Udskriv:

Har du spørgsmål? Vil du vide mere? - så :
Skriv til foto-arkiv.dk

Udskriv denne side

:: Quick links:

Om foto-arkiv.dk
Hvem bruger arkivet?
Se alle links i menuen øverst

:: Relevante links:

Link til www.ophavsret.dk

Hent loven om ophavsret på www.retsinfo.dk

Artikel på foto-basen.dk - om ophavsret og om at fotografere lovligt.

Datatilsynet - om offentliggørelse af billeder på internet. (Søg evt. med "offentliggørelse af billeder" eller lign.)

Pressfotografforbundet.
pressefotografforbundet.dk

Tariffer: journalistforbundet.dk/
sw1892.asp

(Hent Word-dokumentet)

:: Brugere:
Besøg: 186456, siden sep. 2005:: Reklame:

 


:: Bannernetværk:(Tilfældige bannere)
Om reklamer og bannernetværk